Bệnh nhân ung thư hiến giác mạc cho hai thanh niên nghèo

Bệnh viện Nguyễn Trãi, TP.HCM vừa ghép giác mạc miễn phí cho hai thanh niên nghèo từ giác mạc của một bệnh nhân ung thư.

Trung tâm Tin tức