Bệnh nhân 326 và cư dân chung cư Phạm Viết Chánh âm tính với COVID-19

Tất cả mẫu bệnh phẩm của bệnh nhân 326 và cư dân tầng 12 lô D chung cư Phạm Viết Chánh, Bình Thạnh đã cho kết quả âm tính.

Trung tâm Tin tức