Bến xe đìu hiu trong ngày đầu được chạy liên tỉnh

Sau một thời gian dài tạm dừng, một số tuyến vận tải xe khách cố định liên tỉnh đã được mở lại với số lượng hành khách vẫn còn ít ỏi. Song đây sẽ là tiền đề để phục hồi vận tải đường bộ.

Trung tâm Tin tức