Bê xào đọt su giòn ngọt

Thịt bê thơm phức, ngọt mềm, sừn sựt phần da, thêm vị tươi mát ngọt lành của đọt su và ớt chuông khiến ta chỉ muốn ăn mãi...
Video Chương trình khác
20g25 - Thứ Sáu - HTV7
20g25 - Thứ Sáu - HTV7
Phim phát sóng trên HTV7 và HTV9
Diễn ra từ tháng 6 đến tháng 9/2021
22g45 hàng ngày - HTV9