Bê xào đọt su giòn ngọt

Thịt bê thơm phức, ngọt mềm, sừn sựt phần da, thêm vị tươi mát ngọt lành của đọt su và ớt chuông khiến ta chỉ muốn ăn mãi...
Video Chương trình khác
10g15 - Thứ Sáu - HTV7
20g35 - Thứ Năm - HTV7
20g30 - Thứ Năm - HTV7
21g - Thứ Sáu - HTV2
21g30 - Thứ Năm - HTV7
23g - Chủ Nhật - HTV7