Bê xào đọt su giòn ngọt

Thịt bê thơm phức, ngọt mềm, sừn sựt phần da, thêm vị tươi mát ngọt lành của đọt su và ớt chuông khiến ta chỉ muốn ăn mãi...
Video Chương trình khác
22:45 - Thứ Ba - HTV7
21g - Thứ Sáu - HTV2
20g25 - Thứ Sáu - HTV7
23g - Chủ Nhật - HTV7
19g30 - Thứ Bảy hàng tuần - HTV7
20g45 - Thứ Bảy - HTV9