Bê thui Cầu Mống, bánh mì Hội An

Video Chương trình khác
19g55 - Thứ 2 đến thứ 5 - HTV7
20g - Chủ nhật hàng tuần - HTV2
21g - Thứ Sáu hàng tuần - HTV2
21g30 - Thứ Ba hàng tuần - HTV7
22g45 hàng ngày - HTV9
20g45 - Thứ Bảy hàng tuần - HTV9