Bê thui Cầu Mống, bánh mì Hội An

Video Chương trình khác
20g30 - Thứ năm - HTV7
Cải lương, Kịch nói, Vầng trăng cổ nhạc, Ngân mãi chuông vàng
20g30 - Chủ Nhật - HTV7
19g55 - Thứ Hai đến thứ Năm - HTV7
22g45 hàng ngày - HTV9
21g - Thứ Sáu - HTV2