Bế mạc Hội nghị Ngoại giao lần thứ 30

Sau 5 ngày làm việc khẩn trương và nghiêm túc, Hội nghị Ngoại giao lần thứ 30 họp phiên bế mạc tại Hà Nội. Hội nghị đã thảo luận và đề ra những nhiệm vụ trọng tâm của Ngành Ngoại giao trong thời gian tới.

Trung tâm Tin tức
Xem thêm