Bế mạc diễn đàn kinh tế thế giới về ASEAN

Sau 2 ngày làm việc với hơn 60 phiên thảo luận chủ đề ASEAN 4.0, Hội nghị diễn đàn kinh tế thế giới WEF ASEAN đã thành công tốt đẹp.

Trung tâm Tin tức