Bế mạc Đại hội Đại biểu Đảng bộ TP.HCM lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Sau 4 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, với tinh thần đoàn kết, thống nhất, Đại hội Đại biểu Đảng bộ TP.HCM lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã hoàn thành chương trình đề ra và tiến hành phiên bế mạc sáng ngày 18/10.

Trung tâm Tin tức