Bé gái Ấn Độ 8 tuổi lập 2 kỷ lục thế giới: Võ thuật và origami

Một bé gái 8 tuổi tại Ấn Độ vừa qua đã thiết lập tới 2 kỷ lục thế giới ở 2 bộ môn khác nhau: đó là võ thuật và xếp giấy origami.

Trung tâm Tin tức