BB Trần và Hải Triều lan tỏa những điều tích cực trong phòng chống dịch

Việc thực hiện nghiêm giãn cách không chỉ góp phần giúp Chính phủ có thể nhanh chóng kiểm soát dịch bệnh,người dân được an toàn về sức khỏe, đồng thời còn giúp TP sớm trở lại với sự ổn định về kinh tế và xã hội.

Nguồn: Trung tâm Tin tức