Bawo – trò chơi dân gian của Cộng Hòa Malawi

Chúng ta hay nghĩ đến thể thao như là phương cách để có một cơ thể cường tráng, nhưng sự khỏe mạnh về tinh thần cũng hết sức quan trọng. Chúng ta hãy xem một trò chơi dân gian ở Malawi đã đóng vai trò thế nào trong đời sống hiện tại.

HTV Thể Thao