Bầu trời Thủ đô New Delhi ô nhiễm không khí do đốt đồng

Cứ vào đầu Đông, khí trời ở New Delhi chuyển thành hỗn hợp có hại cho sức khỏe từ khói xe cộ, khói đốt đồng, khói công nghiệp. Ô nhiễm bị làm trầm trọng hơn vào thời điểm này vì nhiệt độ hạ xuống và ít có gió hơn.

Trung tâm Tin tức