Bầu cử tại Indonesia đã bắt đầu được tiến hành

Hôm nay 17/4, tại quốc gia Hồi giáo đông dân nhất thế giới Indonesia sẽ diễn ra bầu cử Tổng thống và đại biểu của các cơ quan lập pháp.

Trung tâm Tin tức