Bầu cử là trực tiếp góp phần xây dựng đất nước

Thông qua lá phiếu của mình, mỗi cử tri góp phần trực tiếp xây dựng đất nước ngày càng vững mạnh. Mỗi lá phiếu là minh chứng cho quyền công dân của một nước độc lập, tự do và dân chủ, thể hiện lòng tin của hàng triệu cử tri đối với những người được bầu.

Đài Truyền hình HTV