Bất động sản nghỉ dưỡng bị ảnh hưởng

Hiệp hội Bất động sản đã tổ chức Hội nghị trao đổi những khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp, nhà đầu tư về chính sách của Nhà nước, cùng các kiến nghị tháo gỡ khó khăn và tạo điều kiện cho thị trường bất động sản phát triển ổn định.

Trung tâm tin tức