Bất động sản công nghiệp Việt Nam phát triển mạnh trong 6 tháng đầu năm 2019

Phân khúc bất động sản công nghiệp Việt Nam đang trên đà phát triển mạnh mẽ, do nguồn vốn FDI hiện đang cao gấp 10 lần trong suốt thập kỷ qua.

Trung tâm Tin tức