Bất cập công tác quản lý người nghiện ma túy

Trung tâm điều dưỡng cai nghiện ma túy Thanh Đa được đánh giá là 1 trong những cơ sở có chất lượng, nhưng các chuyên gia tại đây cho biết, vẫn tồn tại những lỗ hổng từ nhiều phía, khiến công tác cai nghiện chưa hiệu quả.

Trung tâm tin tức