Bảo vệ và thúc đẩy quyền con người trong thời đại số và biến đổi khí hậu

Ngày 24/2, tại khóa họp lần thứ 43 Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc, Tổng thư ký Antonio Guterres đã kêu gọi các nước bảo vệ và thúc đẩy các quyền con người trong thời đại số và biến đổi khí hậu.

Trung tâm Tin tức