Bảo vệ và khai thác di sản để phát triển đô thị

"Bảo tồn và phát triển di sản kiến trúc trong đô thị hiện đại" là chủ đề hội thảo do Báo Thanh Niên tổ chức với sự tham gia của nhiều nhà nghiên cứu, quản lý trong lĩnh vực văn hóa, đô thị, kiến trúc.

Trung tâm Tin tức