Bảo vệ quyền lợi cho người lao động

Để bảo vệ quyền lợi người lao động theo đúng luật pháp quy định, doanh nghiệp phải thực hiện nghĩa vụ đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp. Đây là chỗ dựa của người lao động khi xảy ra bất trắc, khó khăn hoặc nghỉ hưu, nghỉ việc.

Trung tâm Tin tức