Bảo tồn giá trị di sản văn hóa phi vật thể Nghệ thuật Đờn ca tài tử Nam Bộ

UBND TP.HCM đã phê duyệt Đề án Bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể Nghệ thuật Đờn ca tài tử Nam Bộ trên địa bàn TP.HCM (giai đoạn 2018 - 2020).

Đề án nhằm bảo tồn giá trị của Nghệ thuật Đờn ca tài tử về bài bản cũng như phong cách trình diễn, sinh hoạt và mục đích hoạt động nghệ thuật của nghệ nhân, tài tử; đồng thời thử nghiệm, tìm tòi xây dựng những hình thức trình diễn mới phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế - văn hóa và du lịch của TP; phát huy các hình thức sinh hoạt, truyền nghề, thi đua sáng tạo, tranh tài nghệ thuật để không ngừng nâng cao chất lượng đờn ca và sáng tạo ra các giá trị mới cho Đờn ca tài tử…


Sở Văn hóa và Thể thao sẽ triển khai các hoạt động giới thiệu, quảng bá, tuyên truyền về nghệ thuật Đờn ca tài tử đến mọi tầng lớp xã hội, đặc biệt là học sinh, sinh viên và công nhân; truyền dạy thí điểm ở một số quận, huyện hiện có hoạt động này phát triến mạnh điển hình; vận động sáng tác, tố chức trại sáng tác, tố chức đi thực tế các cơ sở kinh tế, giáo dục, đi về nguồn cho nghệ nhân, nhạc sĩ hưởng ứng tham gia vận động sáng tác; ưu tiên sáng tác lời mới cho các bài bản nhạc cổ...

Hiện nay, toàn TP có 221 câu lạc bộ Đờn ca tài tử đang hoạt động, với số thành viên là 2.677 người ở hầu hết các quận-huyện, duy trì sinh hoạt và biểu diễn phục vụ nhân dân.

Ngoài ra, UBND TP cũng sẽ ban hành chế độ chính sách đãi ngộ vật chất và tinh thần cho lực lượng hoạt động Đờn ca tài tử; nghiên cứu, ban hành chính sách đãi ngộ, tôn vinh những cá nhân đã có những đóng góp cho nghệ thuật Đờn ca tài tử.

* Để Thư viện Khoa học Tổng hợp TP xứng tầm là một trong những thư viện công lập lớn của cả nước, UBND TP cũng đã kiến nghị Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xếp hạng 1 cho thư viện này.
Sỹ Thành