Bảo tàng côn trùng tại Đà Lạt

Ở thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng, có một bảo tàng Côn trùng, trưng bày gần 3.000 loài côn trùng có cánh, với trên 20 ngàn tiêu bản khác nhau. Điểm thú vị nữa là, đây là bảo tàng do một người Hàn Quốc, tiến sĩ Lee Hyun Suk, lập nên.

Trung tâm Tin tức