Bão số 4 không ảnh hưởng lớn khi đổ bộ vào Thanh Hóa

Bão số 4 đã quét qua khu vực ven biển tỉnh Thanh Hóa, gió giật cấp 8, cấp 9 nhưng không gây thiệt hại đáng kể về người và tài sản.

Trung tâm Tin tức
Xem thêm