Báo Mỹ: Việt Nam là điểm sáng trong thu hút FDI ở ASEAN

Theo một tuần san của Mỹ, Việt Nam đứng thứ 8 trong danh sách 29 nền kinh tế tốt nhất để đầu tư và đứng đầu Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á thu hút các nhà đầu tư nước ngoài.

Trung tâm Tin tức