Bão Lekima sắp đổ bộ vào Trung Quốc

Bão Lekima vừa qua đã trở thành siêu bão khi quét qua miền Nam nước Nhật, trước khi suy yếu vào đổ bộ vào Trung Quốc.

Trung tâm Tin tức