Bảo hiểm y tế giảm gánh nặng cho bệnh nhân lao

Đối với các bệnh nhân lao, trong quá trình điều trị lâu dài, tiêu tốn nhiều thời gian và tiền bạc, Bảo hiểm y tế sẽ là một trong những "cứu cánh" để giúp đỡ cho các bệnh nhân bớt âu lo, có độc lực hơn trong quá trình điều trị.

Trung tâm Tin tức