Bảo hiểm y tế - Chính sách hỗ trợ cần thiết cho bệnh nhân mắc HIV/AIDS

Với bệnh nhân HIV/AIDS, điều trị ARV (thuốc kháng vi-rút HIV) cần liên tục và suốt đời. Vì vậy, điều trị ARV thông qua Quỹ Bảo hiểm y tế (BHYT) sẽ là nguồn tài chính bền vững để người có HIV tiếp tục được điều trị với chi phí hợp lý.

Trung tâm Tin tức