Bảo hiểm bắt buộc cho xe máy, việc chấp hành có đi cùng quyền lợi?

Việc mua bảo hiểm xe máy đối với người dân hiện tại chỉ mang tính đối phó lực lượng chức năng, không có giá trị khi sử dụng khi gặp tai nạn. Câu hỏi được đặt ra hiện tại là giá trị thật sự của loại bảo hiểm này là gì?

Trung tâm Tin tức