Bão Florence bắt đầu càn quét bang North Carolina, Mỹ

Bão Florence đã bắt đầu càn quét bang North Carolina của Mỹ, với những cơn gió giật và các trận mưa lớn trên khắp những khu vực dân cư ven biển.

Trung tâm Tin tức