Báo động tình trạng sụt lún ở quận Bình Tân - TP.HCM

Theo kết quả quan trắc, TP.HCM đang bị sụt lún nặng nề, nhất là khu vực quận Bình Tân. Đây là tín hiệu đáng báo động khi mỗi năm, độ sụt lún của TP.HCM rơi vào khoảng 6,8 cm.

Trung tâm Tin tức