Báo động tình trạng khai thác tận diệt ghẹ con trên đầm Ô Loan

Hơn 10 ngày trở lại đây, do ghẹ con xuất hiện khá dày, nên ngư dân ở 2 xã An Hiệp và An Hòa, thuộc huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên, đã đánh bắt được một lượng ghẹ khá lớn trên đầm Ô Loan.

Trung tâm Tin tức