Báo động sự suy thoái đa dạng sinh học

Tuy được đánh giá là một trong 16 nước có tính đa dạng sinh học cao trên thế giới, nhưng hiện nay, Việt Nam đang phải đối mặt với thách thức suy thoái môi trường tự nhiên đáng báo động.

Trung tâm Tin tức