Bản tin Thể thao 365 ngày 9/9/2018

Video Chương trình khác
21g30 - Thứ Ba hàng tuần - HTV7
Cải lương, Kịch nói, Vầng trăng cổ nhạc, Ngân mãi chuông vàng
19g55 - Thứ hai đến thứ năm hàng tuần - HTV7
19g55 - Thứ Hai đến thứ Năm hàng tuần - HTV7
Diễn ra từ tháng 7 đến tháng 9/2018
20g30 - Thứ Tư hàng tuần - HTV7