Bản Tin Thể Thao 365 ngày 9/8/2019

Video Chương trình khác
21g - Thứ Sáu hàng tuần - HTV2
20g45 - Thứ Bảy hàng tuần - HTV9
Diễn ra từ tháng 7 đến tháng 9/2019
20g30 - Thứ Ba hàng tuần - HTV7
20g35 - Thứ Năm hàng tuần - HTV7
19g30 - Thứ Bảy hàng tuần - HTV7