Bản tin Thể thao 365 ngày 9/1/2019

Video Chương trình khác
Đưa khán giả đi khắp bốn phương cùng HTV
21g30 - Thứ Ba hàng tuần - HTV7
20g25 - Thứ Sáu hàng tuần - HTV7
22g45 hàng ngày - HTV9
21g - Thứ Bảy hàng tuần - HTV7
21g - Thứ Hai hàng tuần - HTV7