Bản tin Thể thao 365 ngày 8/9/2019

Video Chương trình khác
21g - Thứ Sáu hàng tuần - HTV2
Én vàng Nghệ sĩ và Én vàng Học đường
21g - Thứ Hai hàng tuần - HTV7
22:45 - Thứ Ba hàng tuần - HTV7
20g30 - Thứ Sáu hàng tuần - HTV7
21g00 - Thứ Hai hàng tuần - HTV7