Bản tin Thể thao 365 ngày 8/9/2018

Video Chương trình khác
21g30 - Thứ Ba hàng tuần - HTV7
Các chương trình truyền hình thực tế dành cho người trẻ
19g Chủ nhật hàng tuần - HTV7
21g30 - thứ Ba hàng tuần - HTV7
19g55 - Thứ hai đến thứ năm hàng tuần - HTV7
Diễn ra từ tháng 7 đến tháng 9/2018