Bản tin Thể thao 365 ngày 8/8/2019

Video Chương trình khác
21g - Thứ Hai hàng tuần - HTV7
20g30 - Chủ nhật hàng tuần - HTV7
20g45 - Thứ Bảy hàng tuần - HTV9
21g - Thứ Sáu hàng tuần - HTV2
22g45 hàng ngày - HTV9
19g55 - Thứ 2 đến thứ 5 - HTV7