Bản tin Thể thao 365 ngày 8/2/2020

Video Chương trình khác
20g45 - Thứ Bảy hàng tuần - HTV9
Đưa khán giả đi khắp bốn phương cùng HTV
19g55 - Thứ 2 đến thứ 5 - HTV7
20g30 - Thứ Ba hàng tuần - HTV7
20g45 thứ 7 - HTV9
19g30 - Thứ Bảy hàng tuần - HTV7