Bản tin Thể thao 365 ngày 8/10/2019

Video Chương trình khác
20g45 - Thứ Bảy hàng tuần - HTV9
20g35 - Thứ Năm hàng tuần - HTV7
21g - Thứ Hai hàng tuần - HTV7
21g - Thứ Hai hàng tuần - HTV7
Diễn ra từ tháng 7 đến tháng 9/2019
Đưa khán giả đi khắp bốn phương cùng HTV