Bản tin Thể thao 365 ngày 6/8/2019

Video Chương trình khác
22g45 hàng ngày - HTV9
Diễn ra từ tháng 7 đến tháng 9/2019
21g30 - Thứ Ba hàng tuần - HTV7
20g45 - Thứ Bảy hàng tuần - HTV9
20g30 - Thứ Tư hàng tuần - HTV7
21g - Thứ Sáu hàng tuần - HTV2