Bản tin Thể thao 365 ngày 5/11/2019

Video Chương trình khác
22g45 hàng ngày - HTV9
20g35 - Thứ Năm hàng tuần - HTV7
19g30 - Thứ Bảy hàng tuần - HTV7
21g30 - Thứ Ba hàng tuần - HTV7
20g30 - Chủ Nhật hàng tuần - HTV7
Diễn ra từ tháng 7 đến tháng 9/2019