Bản tin Thể thao 365 ngày 4/11/2019

Video Chương trình khác
21g - Thứ Hai - HTV7
20g35 - Thứ Năm - HTV7
20g30 - Chủ Nhật - HTV7
Én vàng Nghệ sĩ và Én vàng Học đường
22g45 hàng ngày - HTV9
21g00 - Thứ Hai - HTV7