Bản tin Thể thao 365 ngày 27/9/2020

Video Chương trình khác
22:45 - Thứ Ba - HTV7
Thời trang, bí quyết làm đẹp, hạnh phúc gia đình
Én vàng Nghệ sĩ và Én vàng Học đường
20g25 - Thứ Sáu - HTV7
20g35 - Thứ Tư - HTV7
Diễn ra từ tháng 7 đến tháng 9/2020