Bản tin Thể thao 365 ngày 23/9/2020

Video Chương trình khác
21g - Thứ Hai - HTV7
20g - Thứ Bảy - HTV2
22:45 - Thứ Ba - HTV7
20g - Thứ Bảy - HTV2
Phim phát sóng trên HTV7 và HTV9