Bản tin Thể thao 365 ngày 20/3/2020

Video Chương trình khác
20g35 - Thứ Năm hàng tuần - HTV7
20g35 - Thứ tư hàng tuần - HTV7
21g30 - Thứ Ba & 21g - Thứ Bảy - HTV7
Diễn ra từ tháng 7 đến tháng 9/2019
22:45 - Thứ Ba hàng tuần - HTV7
20g30 - Chủ nhật hàng tuần - HTV7