Bản tin Thể thao 365 ngày 19/9/2020

Video Chương trình khác
Én vàng Nghệ sĩ và Én vàng Học đường
21g - Thứ Hai - HTV7
20g35 - Thứ Năm - HTV7
22g45 hàng ngày - HTV9
20g25 - Thứ Sáu - HTV7
20g30 - Chủ Nhật - HTV7