Bản tin Thể thao 365 ngày 19/1/2020

Video Chương trình khác
19g55 - Thứ Hai đến thứ Năm - HTV7
20g30 - Thứ Tư - HTV7
Đưa khán giả đi khắp bốn phương cùng HTV
21g - Thứ Sáu - HTV2
10g15 - Thứ sáu hàng tuần - HTV7