Bản tin Thể thao 365 ngày 1/8/2019

Video Chương trình khác
21g30 - Thứ Năm - HTV7
20g45 - Thứ Bảy - HTV9
Các chương trình gameshow, truyền hình thực tế về tình yêu
23g - Chủ Nhật - HTV7
20g30 - Thứ Năm - HTV7