Bản tin Thể thao 365 ngày 17/1/2020

Video Chương trình khác
20g45 thứ 7 - HTV9
21g - Thứ Sáu hàng tuần - HTV2
22g45 hàng ngày - HTV9
19g30 - Thứ Bảy hàng tuần - HTV7
20g45 - Thứ Bảy hàng tuần - HTV9
22:45 - Thứ Ba hàng tuần - HTV7